Om

hjalpmedelsguiden.com är en del av tidningen Assistans som är en informationskanal direkt till dem som använder sig av olika assistanstjänster och hjälpmedel, samt till dem som verkar som beslutsfattare inom LSS. Tidningen Assistans speglar assistentens, brukarens och anhörigas verklighet genom att ifrågasätta och granska, belysa lagar och rättigheter, fallgropar och lösningar.
….Assistans distribueras till brukare, anhöriga, beslutsfattare och handläggare av handikappfrågor i samtliga kommuner och landsting, utbildningsarrangörer, assistansbolag, försäkringskassor och arbetsförmedlingar, dagverksamheter och flera olika boendeformer.
… Vi vill göra det lite enklare för dig att hitta rätt hjälpmedel, och aktuella leverantörer och försäljningsställen. Därför finns hjalpmedelsguiden.com. Registret publiceras också i sin helhet i tidningen Assistans vid två tillfällen om året.


Erbjuder ditt företag olika hjälpmedel? Då skall du synas på hjalpmedelsguiden.com!